Om sanningar och ödmjukhet och om barnen som får vänta…..

Jag omger mig av många olika kollegiala nätverk. Både med pedagoger i min närhet men också med pedagoger runt om i Sveriges alla hörn. Delar-kulturen är för mig central och den innebär att jag och alla andra som delar måste ta ställning och diskutera våra tankar och idéer med varandra. För mig är den en … Mer Om sanningar och ödmjukhet och om barnen som får vänta…..

Guldstund? -barn är INTE till för att bekräfta de vuxna.

Under en tid nu har jag funderat mycket runt hur vi har olika ansats i arbete med barn, i synen på vår profession. Jag sitter ju med i ett utvecklingsteam för lärarutbildningen där vi ska ta fram en kommunikationsstrategi för lärarutbildningen. Jag funderar mycket runt förskollärarutbildningen och hur förskolläraryrket kommuniceras och vad det betyder för … Mer Guldstund? -barn är INTE till för att bekräfta de vuxna.

Att utgå från barnens brister eller att se dem som kompetenta?

Jag blir konfunderad. Center för skolutveckling i Göteborg har lagt ut denna lilla film för att beskriva arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Metoden bygger på utvecklingspedagogik och varaitionsteori. Allt i enlighet med Göteborgs universitet. Min tolkning blir att pedagogena på Viggens förskola utgår från de brister de ser i det som barnen gör eller … Mer Att utgå från barnens brister eller att se dem som kompetenta?

Att byta "koncentrerad" mot "intresserad"

Fick en tanke. Tänk om man skulle byta ut ordet koncentrerad mot intresserad. Då skulle samtalen kring barn som har ”koncentrationssvårigheter” komma att handla om något helt annat, det som jag faktiskt tror är problemet från början…. ” – Lisa har svårt att intressera sig för samlingen” Tja då kanske samlingen behöver vara lite mer … Mer Att byta "koncentrerad" mot "intresserad"