Kategori: Recensioner

Ann Åbergs ”Lyssnandets pedagogik” i mitt hjärta!

Boken Lyssnadets pedagogik-etik och demokrati i pedagogiskt arbete behöver knappast någon introduktion. Denna ikoniska bok av Ann Åberg (förskollärare och pedagogisk ledare) med teorikopplingar mellan avsnittet av Hillevi Lenz Taguchi (professor i barn och ungomsvetenskap med inriktning mot förskola) har påverkat och format mängder av pedagogers tankar om förskolan och ett lyssnande förhållningssätt. De klassiska…

Läs mer Ann Åbergs ”Lyssnandets pedagogik” i mitt hjärta!

Bokrecension: Systematiskt kvalitetsarbete-på alla nivåer ”..som ett gigantiskt grupparbete”:

Systematiskt kvalitetsarbete är ju ett områden som kan få den mest luttrade av förskollärare att muttra….Vad gör det egentligen för skillnad för barnen? Har vi inte nog att göra i verksamheten utan att ständigt behöva utveckla? Ordet kvalitet, som så många har försökt få tag på, vad innebär egentligen det? Går det ens att mäta…

Läs mer Bokrecension: Systematiskt kvalitetsarbete-på alla nivåer ”..som ett gigantiskt grupparbete”:

Att bygga ateljé

Nu när jag nu ska börja undervisa i bildpedagogik på universitetet så uppdaterar jag mig på litteratur och läser om och läser nytt utifrån kursernas litteraturlistor. En bok som jag håller hårt i och rekommenderar varmt är Christina (Stina) Braxells bok  Skapande barn- att arbetande bild i förskolan. Den läste jag första gången när jag…

Läs mer Att bygga ateljé

Mediepedagogik på barnens villkor- ett demokratiarbete!

Mediepedagogik på barnens villkor handlar om det pedagogiska förhållningssättet i arbetet med digitala verktyg i förskolan och de tidiga skolåren. Den ger både teoretiska och praktiska perspektiv på vad mediepedagogik kan innebära, med koppling till läroplaner och forskning.Antologins redaktör Ulla-Karin Lundgren Öhman, förskollärare och mediepedagog i Piteå, har valt ut förskollärare och mediepedagoger, forskare och föreläsare…

Läs mer Mediepedagogik på barnens villkor- ett demokratiarbete!

#fskriks Martina Lundström- Lektionsbanken för förskolan

Martina Lundström är pedagogista, förskollärare och egen företagare med uppdrag att bygga upp Lektionsbanken för förskolan. Hon föreläste på Förskolans Rikskonferens om begreppen lektion och undervisning och vad de kan betyda för oss i förskolan. Martina menar att vi måste erövra begreppen och göra dem till våra egna och fylla dem med det innehåll som vi ser är vår…

Läs mer #fskriks Martina Lundström- Lektionsbanken för förskolan

Johannes Lunneblad-mångfald i förskolan – säger vi en sak och gör en annan? #fskriks14

Johannes Lunneblad är forskare och författare till boken ”Den mångkulturella förskolan. Motsägelser och möjligheter”. Han har forskat på hur man arbetar med begrepp som mångkulturalitet i förskolan genom att vara på plats en längre tid i en förskola och studera hur lärarna pratar om och skapar innehåll kring begreppet.  Johannes forskningsresultat är ganska så sorgligt.…

Läs mer Johannes Lunneblad-mångfald i förskolan – säger vi en sak och gör en annan? #fskriks14