Frågor som barnen diskuterar under arbetet med Star Wars

Vilka är onda, vilka är goda? Hur vet man det? Kan man se det?Är goda alltid glada? Kan onda vara glada? Kan goda göra onda saker? Vilka är tjejer och vilka är killar? Hur vet man det? Kan man leka att man är en en tjejfigur/killfigur fast man är kille/tjej? Finns det storm troppers som är … Mer Frågor som barnen diskuterar under arbetet med Star Wars

Vad gör storm troopers när de inte krigar?

Igår utmanande jag och min kollega barnens föreställningar och plockade fram och rumlade runt i material och miljö. Ett första steg att faktiskt se på det vi gör med andra ögon och kasta om våra föregivettaganden. Vi har landat projekten i en tanke om Barns Kulturskapande-berättande och gestaltande i ett normkritiskt perspektiv och gör det … Mer Vad gör storm troopers när de inte krigar?

"Det är ett mysterium! Vi måste ta reda på varför" E 5år

I vårt projekterande runt Star Wars har tekniken gett oss möjligheter och utmaningar. I det första steget av att skapa materialet som vi använder fotar barnen gubbar, plockar in bilderna i datorn, lägger dem i en powerpoint, klipper dem, gör dem ljusare osv, skriver ut dem. Barnen har tydligt visat intresse för och problematiserat runt … Mer "Det är ett mysterium! Vi måste ta reda på varför" E 5år

Det började med….eller gjorde det? Projekterande!

Nu har det dragit igång på allvar med projekterandet runt Star Wars. Det egentliga innehållet tänker vi handlar om berättande, om skapandet av berättelser, om karaktärer, om konflikter, om det onda och det goda, om livet och vår plats däri och projektet med Star Wars är en del av det. Jag funderar nu i efterhand … Mer Det började med….eller gjorde det? Projekterande!