Är TRAS förenligt med läroplanen?

Läser Skolverkets publikation om pedagogisk dokumentation som verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet. I andra kapitlet så jämför man hur traditionella barnobservationer skiljer sig från observation i pedagogisk dokumentaion. "Avsikten med barnobservationerna var främst att undersöka och bedöma barnsutveckling i förhållande till det som uppfattades som normalt för deras åldersgrupp.Man upprättade scheman... Continue Reading →

Snabbreflektion om nya skollagen

Äntligen blir förskolan en egen skolform. Bra säger jag som vill att förskolan skall bli tagen på allvar. Det är ett otroligt viktigt arbete som lägger grunden till barnens inställning till lärande och kunskap. Vi kämpar dagligen för att få föräldrar, politiker, samhället osv att förstå vad vi gör. Förskolan är ingen plats för barnpassning. Förskolan... Continue Reading →

Den Individuella UtvecklingsPlanen – IUP

Hu, jag gillade verkligen inte den tiden på året då vi skulle sätta oss med IUP. Vår IUP fokuserade då på i vilka situationer/moment som barnet behövde stöd. Jag och många med mig uppfattade IUP:n som en felsökningsmall. Vi hade svårt att förankra den i verksamheten och med vår barnsyn samt tyckte att den fokuserade på barnet... Continue Reading →

Värdegrunden stannar lätt vid ord…

"DRÖMMAREN sa...Tänker du på pedagogerna förhållningssätt mot barnen som helhet då också, som i tex konfliktsituationer, vid maten. Det tänker jag är det svåraste. Ofta upplever jag att man seperar dessa saker. Man möblerar så det tilltalar och ser mer demokratiskt ut och sedan bemöter man barnen utan en tanke på värdegrunden, barnen bemöts som... Continue Reading →

Värdegrunden i den fysiska miljön?

Vad säger vår miljö om vår barnsyn? Visar den att vi har tillit till barnens förmågor, att vi ser deras behov genom att lyssna på deras tankar och handlingar, att vi vill att de ska kunna välja och vara självständiga, stödja varandra? Vad säger vår fysiska miljö om vår värdegrund?Det är lätt att prata om... Continue Reading →

Individuell utvecklingsplan

Ja nu är det dags igen att skriva de individuella utvecklingsplanerna. Detta brukar vara en plåga eftersom de inte alls är skrivna efter den barnsyn vi har och det sätt vi ser på lärande. I år är det dock annorlunda mina vänner :)En grupp har tillsatts för att utveckla en ny IUP som ska stämma... Continue Reading →

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑