Pedagogistan, ateljeristan och projekterandet

En organisation som kontinuerligt arbetar med att utveckla det pedagogiska ledarskapet behöver också kompetens och organisation för att göra detta. I varje organisation behöver rektorn fundera på vad som behövs och hen är den som är ansvarig för att skapa grundförutsättningar som fungerar. Rektorsuppdraget är stort och komplext. I Sverige har rektor ansvaret för det... Continue Reading →

Tankar om projektstyrning i förskolan

I detta inlägg tänker jag skriva om olika sätt att styra projekt i förskolan. För att spetsa till det och göra det tydligt har jag delat in styrningen i tre olika kategorier som jag kallar pedagogcentrerad, barncentrerad och förskolecentrerad styrning. Första modellen- pedagogcentrerad styrning Den första modellen är när pedagogen har ett färdigplanerat innehåll (1-2-3)... Continue Reading →

Vad tar du med dig in? -om varför vi är där vi är

Idag inleder jag en serie blogginlägg som handlar om min syn på vad som brukar kallas ett projekterande arbetssätt (progettazione). Detta arbetssätt hänger nära samman med användandet av pedagogisk dokumentation och har sitt ursprung i Reggio Emilia och den pedagogik och utbildningsfilosofi som utvecklats där sen efter andra världskriget. Om du inte känner till bakgrunden... Continue Reading →

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑