Litteraturlista

Pedagogisk miljö i tanke och handling, Linda Linder (red)

Återbruk som kreativ kraft, Nina Odegard

Mediepedagogik på barnens villkor, Ulla-Karin Lundgren (red)

OM- pedagogisk dokumentation
temanummer Modern Barndom

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent
av Hillevi Lenz Taguchi

Hur blir man matematisk?- att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
av Anna Palmer

Blickens ordning- bildspråk och estetiska läroprocesser som kulturform och kunskapsform
av Ulla Lind

Lyssnandet och seendets villkor
av Christina Wehner-Godeé

Skapande barn- att arbeta med bild i förskolan
av Stina Braxell

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande
av Elisabeth Nordin-Hultman

Att göra lärandet synligt : barns lärande – individuellt och i grupp
Redaktör: Carla Renaldi, Claudia Giudici

Från kvalitet till meningsskapande-postmoderna prespektiv- exemplet förskolan
av Dahlberg/Moss/Pence

Om värden och omvärlden-pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia
Redaktör: Colliander/Stråhle/Wenner-Godée

Lyssnandets pedagogik
av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi

Varför pedagogisk dokumentation?
av Hillevi Lenz Taguchi

D som i Robin Hoods Pilbåge
av Anna Barsotti

Staden och regnet
av Anna Barsotti

Exemplet Reggio Emilia
antologi

Fler böcker som Reggio Emilia Institutet säljer hittar du här

Projekt/Miljö i praktik
beställs från reggio emilia institutet http://www.reggioemilia.se/

Rådjurets återfödelse till toner av mögelmusik

Spindelblomman, små barn undersöker och finner samband

Rumstera

Tidsmaskin, spindelnät och streckkoder