Om Kullerbyttan

Linda Linder heter jag och är utbildad förskollärare, lärare (F-3), teaterpedagog och atelierista. Jag bloggar här på min blogg Pedagogiska Kullerbyttan, och har gjort i sedan 2009. Bloggen följer med mig genom mitt arbetsliv och i de utmaningar som jag möter och behöver tänka över. Jag har arbetat med barn och kollegor i barngrupp på två olika förskolor under 7 år. Efter det startade jag tillsammans med min kollega Anna Hedén igång  REturen, Norra Hisingens  förskolor och skolors kreativt återvinningscenter. Under tiden har jag även arbetat för Meet In Grid (fd. RAU-Rektorsakademin Utveckling) och ansvarat för att plocka fram förskolans innehåll under SETT-dagarna i både Stockholm och Malmö. Hösten 2016 släppte jag mina olika uppdrag och börjar undervisa blivande förskollärare i bild och visuell kultur på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och jag fortsätter givetvis mitt undervisande på atelieristautbildningen. 

Jag är aktiv på sociala medier och arbetar för delarkultur.  Jag och många med mig försöker göra förskolan till en plats för barnens röster, en plats för dem att upptäcka, utforska och skapa relation.

I detta arbete är jag mycket intresserad av miljö och material och dess egenskaper att främja eller stävja möten mellan människor. Jag försöker synliggöra förskolans barnsyn, och syn på hur lärande fungerar, konkret i den pedagogiska miljön. Våren 2016 släpptes boken Pedagogisk Miljö i tanke och handling som jag är redaktör för. Där skrev jag också två av kapitlen ett om min resa med pedagogisk miljö samt ett om nätverkandets betydelse för utveckling tillsammans med Markus Bergenord. 

Jag tänker att vuxnas strategier att lära kan inte fungera som norm i förskolan, vi måste utgå från barnen och deras strategier.

På Pedagogiska Kullerbyttan beskriver jag det arbete jag gör tillsammans med kollegor samt ger fokus åt lärare, utbildare och forskare som gör plats för barnens röst och barnens rätt till en förskola som förundrar och förbluffar dem varje dag där relation är grunden för allt växande.

Barn är kultur- och kunskapsskapare, de är våra yngsta medborgare, det är dags att vi inser det.

Välkommen hit!