den kompetenta pedagogen

att axla sitt pedagogiska ledarskap
I miljö och med material är det de vuxnas ansvar att se till att barnen får möjlighet att utforska utan att värderas. Det är de vuxna som sätter ramarna för hur man använder materialen och lyssnar till barnens användande och gör de tillägg* som behövs. Att lämna barnen med en miljö de inte kan vara kompetenta i är att svika dem. Det är pedagogernas uppgift att se hur och vilken utmaning som behövs hos olika barn. Pedaggoerna bör alltid gå tillbaka till sig själva och den miljö och atmosfär de själva skapar i barngruppen med små subtila signaler. Det är pedagogen som med sin närvaro, kropp, röst, uttryck är med och förundras tillsammans med barnen. Det är också pedaggoerna som väljer inriktning på projekten. De utgår från den pedagogiska dokumentationen och sina gemensamma reflektioner om vad det är barnen försöker förstå. Man ska alltid vara mycket medveten om att allt man gör präglas av de val man gjort men val måste man göra annars kan man aldrig fördjupa saker utan man hamnar i ett ”pluttifierande” där man ”nosar” på allt och inget.
* tillägg- förändringar i materialets användning, byte eller tillägg av material.

pedagogen och miljön
Pedagogens uppgift är att iordningställa miljöer som utmanar barnen och lockar barnen till utforskande. Vi pedagoger, med vår kompentens, känner olika material och vet hur materialen kan påverka och utveckla barnens görande. Det är här vi har vår profession – att skapa lärande miljöer, att undersöka och att genom pedagogisk dokumenation få syn på och utmana barns lärande. Vi arbetar åldershomogent på vår förskola för att miljön ska utmana barnet. Jag tror att miljöerna behöver se olika ut beroende på hur gamla barnen är. Detta för att allt material ska kunna vara tillgängligt och för att barnen utforskar på olika sätt eftersom de har olika erfarenhet av material vid olika åldrar. En rik miljö oavsett ålder på barnen ger barnet möjligheter att utforska och mötas på många olika sätt.

att följa barnen
Det är lätt att tänka, att när man som vi ”följer barnet” så är det precis det man gör, bara följer barnet och låter barnet driva omkring och bara vara. Så är inte fallet. När jag pratar om att följa barnet så handlar det om att lyssna på barnens tankar och görande. Se och vara nära för att upptäcka och fundera över vad barnen undersöker och vad vi ska utmana dem med. Det innebär inte att barnen får göra precis som de vill, hur och när de vill. Det innebär att hjälpa barnen ta ansvar för material och miljö för att också få frihet att utforska på egen hand.Det innebär att tillsammans med barnen förstå hur deras tankar och handlingar påverkar andra och sätts i relation till andra. Skapa platser där barns röster hörs och där de får uppleva sig själva som en tillgång i gruppen. Det innbär att göra barn delaktiga genom att lyssna på vad de har att säga/vad de gör och få dem att lyssna och bli nyfikna på varandra.

Allt är föränderligt för vi lever i en föränderlig omvärld, inget är någonsin skrivet i sten. Arbetar man inom utbildning bör man älska förändring.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: