En pedagogisk process

Den pedagogiska dokumentationen är vårt verktyg för att driva verksamhet på vår förskola. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för allt vi gör och är vårt sätt att implementera läroplanen.

Vi börjar i OBSERVATIONEN där vi söker efter något. Det kan vara (som det är nu i början) efter vad barnen intresserar sig för just nu, hur de gör, vad de säger. Längre in i projekten, ponera att arbetet handlar om barns uppfattning och utforskande av tid, då kan fokuset t.ex. på vilka sätt utforskar barnen tid.

VÅRA VERKTYG är; öronen, ögonen, anteckningsmaterial, kameran, ljudinspelning, videoinspelning.

Vi har också olika tyoer av REFLEKTIONSSCHEMAN (som är framarbetade av pedagoger, pedagogistan och rektor) som vi använder oss mer eller mindre av beroende på vad som fungerar bäst i olika situationer. Reflektionsscheman kan se ut som en ”enkel” trespaltare

1. Hur gör barnen? 2. Vad säger de? 3. Pedagogens reflektion. (oftast är det här man är när man är i verksamheten)

Vidare har detta utvecklats med flera frågor som fördjupar själva insikten i vad som påverkar gruppen och varje enskillt barn i den samt som verktyg för pedagogen att skapa en berättelse runt observationen. (Detta är PEDAGOGENS REFLEKTIONSTID, egen planering i traditionella ordalag 2h/vecka) Här ser vi barnen i mindre grupper, vi kan få möjlighet att följa varje barns utveckling och lärande se hur varje barn är en resurs för gruppens lärande. Här kan vi också utmana, stötta, och arbeta med att synliggöra varje barn. Här finns underlag till samtal om/med barnet och föräldrarna.

Var befinner sig barnen?
Vad har de tillgång till för material?
Finns det särskilda material som är utvalda för utmaningen? Vilka är dessa?
Hur presenteras materialet?
Vilka material väljer barnen?
Vad har materialets färg, form, struktur, användning för betydelse för barnets val?

Hur är barnen grupperade? Varför är gruppen som den är? Vem bestämmer gruppen?
Hur använde barnen sig av varandra?
Vilka likheter och olikheter finns i barnens sätt att göra?
Hur använder barnens sig av dig som pedagog?
Hur länge varar uppgiften/utmaningen/aktiviteten?
Vilka var med?
Hur presenterades utmaningen?
Hur uppfatttade barnen utmaningen?
Hur tog de sig an den?
Vad ser barnen?
Hur är pedagogen?

Vidare har vi REFLEKTION och DIALOG i LÄRARLAGET där Pedagogista, Atelierista,Torgpedagog, Utepedagog kan ingå (det här är vår ”arbetslagsplanering” för att prata i traditionella ordalag 1,5h/vecka) kring berättelsen;

Vilka förutsättningar gav den pedagogiska miljön, synlig/osynlig? Vilka möjligheter gav redskapen?
Vilka frågor, hypoteser, tankar och fantasier hade barnen?
Vilka frågor, hypoteser, tankar och fantasier hade pedagogen/pedagogerna?
Hur utmanar vi barnens frågor, hypoteser, tankar och fantasier? Vilka redskap använder vi?
Koppling till Lpfö, Lap (Lokal arbetsplan) och teorier om barns lärande!

Sen börjar det från början igen!

Vi samlar de reflektioner vi har gjort för att i slutet av terminen kunna TITTA TILLBAKA PÅ PROCESSEN när vi utvärderar. Här kan vi då tänka över om verksamheten har erbjudit möjligheter för barnen att sträva mot läroplanens mål. I en powerpointpresentationen kan text och bilder läggas tillsammans, här kan barnen, pedagogerna och föräldrarnas tanke om arbetet samlas och ge en tydlig överblick samt användas som diskussionsunderlag på föräldramöten och vid möten med andra som vill ta dela av förskolans arbete.

Detta underlag är hela tiden levande och vi tänker och förändrar det allt eftersom vi lär oss mer om hur barn utforskar och lär sig.

Hur gör ni när ni lägger upp er verksamhet? Vart startar ni, hur driver ni och hur utvärderar ni?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: