Ingen IUP i förskolan

Intressant från Skolverket.

Kan man sätta upp mål för vad barn ska kunna i förskolan?
Svar: Nej, det kan man inte. Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den önskade kvalitetsutvecklingen i verksamheten. Den innehåller däremot inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen.
Förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. (min markering)
1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2 Mål och riktlinjer, 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling samt 2.7 Förskolechefens ansvar
Departementspromemorian Förslag till vissa förtydliganden och kompletteringar av förskolans läroplan (U2010/4443/S) sid. 27

Ska barn i förskolan ha individuella utvecklingsplaner?

Svar: Nej, det finns inte några sådana bestämmelser för förskolan. Däremot ska alla elever i de obligatoriska skolformerna ha en individuell utvecklingsplan som stöd för utvecklingen mot målen.
Förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.(min markering)
1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

Ja vad innebär detta för oss i förskolan? Kan vi skriva IUP på barnen med stöd i Läroplanen? Nej, det tycker inte jag.

10 kommentarer på “Ingen IUP i förskolan

Add yours

 1. Jag tror det beror på vad kommunen menar med IUP.. Det verkar ju vara väldigt olika i olika kommuner.. Jag tror att man kan följa varje barns utveckling utan att värdera men man får aldrig strunta i att UTvärdera hur deras tid på förskolan fortskrider. Vi måste ju vara stöd för barnen inom olika områden och då är en bra dokumentation en god grund. Men jag håller med den kritik som finns angående HUR man ska dokumentera, analysera och följa upp. Det nämns inte ordentligt.

  Gilla

 2. Jag blev lite nyfiken, hur gör ni när ni kontinuerligt dokumenterar varje barns utveckling och lärande, och hur gör ni när ni följer upp och analyserar varje barns utveckling?

  Gilla

 3. Ja vårt uppdrag är ju tydligt i läroplanen-att dokumentera varje barns utveckling och lärande men inte bedöma det. Detta ifrågasätter jag inte. Det är den individuella utevcklingsplanen som jag ifrågasätter. Det är ju ändå, som skrivet, förskolan som ska ge barnet möjlighet att utvecklas inte barnet som utvecklas eller inte… Jag tror att den pedagogiska dokumentationen kan vara en väg att se varje barns utforskande.

  Gilla

 4. Jag blir förvirrad när man använder begrepp olika. På mina barns förskola har barnen individuella utvecklingsplaner, men de används inte för att planera barnens lärande och kunskaper, utan som ett sätt att se vad varje barn behöver i sin utveckling och hur de kan göra verksamheten intressant och relevant för barnet. Sen att de kallar det för IUP… ett kontroversiellt ordval, kanske.

  Gilla

 5. Jag håller med! En IUP är en IUP inget annat. En IUP är ett dokument som ska följa barnens utveckling mot målen i skolans läroplan.
  Tur i alla fall att dina barns förskola ser på verksamheten och inte på ”brister hos barnen”.

  Gilla

 6. Precis som peacelovescience sa så är det så jag känner IUP från vår kommun och från min sons förskola. Jag har alltid ifrågasatt direktiven men samtidigt så tror jag att det kan bli så när politiker som inte är insatta ska vara med och styra. Det hade nog varit bättre om ett gäng insatta förskollärare satte ihop ett material att arbeta efter..

  Gilla

 7. Så gjordes det på min förra arbetsplats. Rektorer och pedagoger satt i en arbetsgrupp och arbetade fram ett dokument med en fördjupande handledning till som blev ett underlag till ”Lärande möten” som våra utvecklingssamtala kallades. Det var mycket bra 🙂 och grundades på pedagogisk dokumentation där bilder valdes ut för föräldrar och barn att samtala omkring före samtalet och sedan tog föräldrarna med sig tankarna till samtalet med pedagogen. Föräldrarna blev mycket mer engagerade 🙂 och det blev konkret med bilder som utgångspunkt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: