”Vad gör barnen egentligen med materialet?”-en normkreativ blick på barns utforskanden

Barn hittar på lek och utforskanden i vilka miljöer och med vilka material som helst. En leksak är en sak att leka med och det kan vara vad som helst. De gör om de mest låsta materialen till det de behöver. Problemet här, oavsett vilket material vi har eller inte har, handlar också om vad … Mer ”Vad gör barnen egentligen med materialet?”-en normkreativ blick på barns utforskanden

Att bli estetisk- att vara med sina sinnen

Att själva undersöka de material vi ger till barnen ger oss större förståelse för vilka material vi behöver eller kan använda vid olika tillfällen. Min absoluta uppfattning är att vi behöver vara mer med materialen, ha dem i händer och kropp under våra reflektioner, analyser och planeringar. Göra och undersöka mer tillsammans med barnen och … Mer Att bli estetisk- att vara med sina sinnen

In i miljön, i miljön, ut från miljön-små handlingar som stöttar hållbarhet

Gott Nytt Förskoleår! Så här den första söndagen på det nya året vill jag inleda bloggserien på fyra inlägg om pedagogisk miljö med att titta på den osynliga miljön-förhållningssätt till och i våra pedagogiska miljöer. När vi dekonstruerat våra miljöer är ofta det första vi gör att bygga om den fysiska synliga miljön. Vi byter … Mer In i miljön, i miljön, ut från miljön-små handlingar som stöttar hållbarhet

Pedagogiska miljöer-när förhållningssätt blir praktik

Under hösten 2019 har vi arbetat intensivt med våra miljöer, material och förhållningssätt på Hästhagen-Uddared och Berghults förskolor. Vi har funderat på vad barnen och vi gör med materialen och vad de gör med oss. Förutom boken Pedagogisk miljö i tanke och handling (Lärarförlaget 2016) som jag varit redaktör med och författare i så har … Mer Pedagogiska miljöer-när förhållningssätt blir praktik

Digital dokumentation OCH fysisk dokumentation i rörelse!

Dokumentationsväggarna på Tredje Rummet växer fram med de nya erfarenheterna i mötet med Tredje Rummet från barn och vuxna på Berghults förskoleenhet. Pedagogista Linda Mjölner hänger upp barnens och pedagogernas tankar och handlingar som lämnar spår. Barnen har ritat materialet och sig själva. De har beskrivit materialets väg till Tredje Rummet genom skisser, bokstäver och … Mer Digital dokumentation OCH fysisk dokumentation i rörelse!

Ann Åbergs ”Lyssnandets pedagogik” i mitt hjärta!

Boken Lyssnadets pedagogik-etik och demokrati i pedagogiskt arbete behöver knappast någon introduktion. Denna ikoniska bok av Ann Åberg (förskollärare och pedagogisk ledare) med teorikopplingar mellan avsnittet av Hillevi Lenz Taguchi (professor i barn och ungomsvetenskap med inriktning mot förskola) har påverkat och format mängder av pedagogers tankar om förskolan och ett lyssnande förhållningssätt. De klassiska … Mer Ann Åbergs ”Lyssnandets pedagogik” i mitt hjärta!

Rocka Sockorna idag och låt sedan värdegundsarbetet genomsyra allt imorgon och i fortsättningen!

Idag är det Rocka Sockorna som uppmanar till att få lov att vara olika och särskilt uppmärksammar människor med Downs syndrom.  Titta på denna lilla film som är en finfin förklaring. Det är fint och viktigt med dessa typer av engagemang samtidigt som det kan bli en alldeles för enkel väg att arbeta med värdegrund … Mer Rocka Sockorna idag och låt sedan värdegundsarbetet genomsyra allt imorgon och i fortsättningen!