Har du mött dig själv någon gång?

I mitt huvud snurrar det en massa tankar just nu. Jag tänker mycket kring hur vi använder våra personliga erfarenheter i vår roll som förskollärare och vad en förskollärare egentligen behöver ha erfarit för att verkligen kunna möta barn i förskolan och förverkliga det uppdrag som läroplanen ger. I människor finns mycket tyckande som kommer … More Har du mött dig själv någon gång?

Utrymme för dialog, förundran och nyfikenhet

Som förskollärare och atelierista har jag under de sju år jag varit verksam i förskolan och senare även som handledare för förskolepedagoger mött många barn och deras olika sätt att uttrycka sig i bildskapande. Allt från det yngsta barnet som första gången sätter händerna i leran, balanserar två höga torn av papprör, sprejar med vatten på … More Utrymme för dialog, förundran och nyfikenhet

Inte en rad….

…på tre månader. Vad ska jag säga om min höst annat än att den har utmanat mig så pass mycket att jag inte har haft något utrymme kvar att tänka på Kullerbyttan. Att sätta sig in i ett nytt arbete, en helt ny organisation, lära känna nya kollegor, hitta nya arbetssätt, läsa in sig på … More Inte en rad….

Bild och visuell kultur på förskollärarutbildningen

Under snart fem veckor har de förskollärarstudenter som går sin fjärde termin på förskolärarutbildningen ett utbildningsområde som heter Konstarter, estetik och lärande för förskollärare.  Under denna period deltar de i föreläsningar, workshops och litteraturseminarium med fokus på bild och visuell kultur, dans, drama och musik samt framförallt de konstnärliga och estetiska processerna som omger dem. Kursmålen är; … More Bild och visuell kultur på förskollärarutbildningen

Veckans bokstav- en förolämpning av barns språkande och av förståelsen för språk och kommunicerande

I flera olika sammanhang möter jag fenomenet Veckans Bokstav. Känner ni till det? Varje vecka får barnen en ny bokstav presenterad för sig. Bokstaven skrivs flera gånger på rad efter varandra på ett papper, man plockar ut saker som börjar på bokstaven, man kopplar en ”bilduppgift” till bokstaven t.ex. en orm klippt ur en papperstallrik, … More Veckans bokstav- en förolämpning av barns språkande och av förståelsen för språk och kommunicerande