”Den hjälper oss fokusera” -om vår form för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

I augusti introducerades en ny form på enheten för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Detta i form av ett dokument i Google Presentationer (typ som power point) som sparas på Driven så hela arbetslaget har tillgång. Varje vecka fylls formen med ny dokumentation som ligger i ett löp under året. Den är ett levande dokument som kommer förändras, förfinas och förhoppningsvis förbättras under vårt arbete men den har en riktning som vi behöver för att hitta en likvärdighet i vårt arbete.

På vår enhet har man länge (typ tio år minst?) arbetat med aktionsforskning. Ett verksamhetsnära utvecklingsarbete med signum ”Gräv där du står” med en fråga att undersöka i verksamheten under ett år. Kort och väldigt förenklat betyder det att arbetslaget gör ett nuläge i sin barngrupp- aktioner (konkreta handlingar) för att utveckla valt område- nyläge när aktionerna är genomförda och tittar sedan på resultatet. På vår enhet finns två handledare som leder arbetslagen i arbetet under åren. De ger dem handledning i början av året när frågor att undersöka ska väljas, ger dem stöttning under processen, har en mittuppföljning och en förberedelse inför resultat/summering. Problemet som vi såg var att även om aktionsforskningen kunde bli ett lärande och utvecklande för pedagogernas undervisning som då också påverkade arbetet med barnen så hade vi lite dokumentation som följde barnens lärande och utveckling. Därför ville vi slå ihop aktionsforskningen med den pedagogiska dokumentationen och låta aktionsforskningsfrågan vara en metanivå- ett övergripande område, som låg som ett paraply för vad arbetslaget skulle fokusera på i dokumentationen tillsammans med barnen.

Pedagogerna fick därför en form för att dokumentera under veckan för att sedan kunna lyfta upp dokumentationen som underlag för sin reflektion och planering på pedagogisk måndag (arbetslags reflektion och planering kl16-18 varje vecka). Aktionsforskningens fokus (t.ex. Att öka barns delaktighet i dokumentationen av naturvetenskapligt utforskande) skulle ligga som grund för vad som skulle dokumenteras och sedan skulle den pedagogiska dokumentationen följa barnens utforskande. Formen ser i korthet ut som följer: 

Genomförda aktioner (planerad undervisning som genomförts med barngruppen under veckan)

DOKUMENTATION (under veckan) Vad hände? (bild/film/skissdokumentation) Vad intresserade barnen? Vad uttryckte de, gjorde de? (textdokumentation)

UPPFÖLJNING (pedagogisk måndag) Utifrån vår dokumentation under veckan: vad intresserade barnen och oss? 

 • ANALYS, varför tror vi att just dessa intressen uppkom? Vad hade barnen med sig? Vad gjorde vi i vår undervisning (miljö, material, barngrupp, tid osv..)? 
 • UTVECKLING Hur går vi vidare i växelverkan med barnen och varför- utifrån aktionsforskningens fråga och våra styrdokument? Formulera aktioner (planerad undervisning) för veckan. 
 • PLANERING Vad behövs göras, vem gör vad och när? 

Målet är att varje pedagogisk måndag ha med dokumentation över veckans aktioner med barnen och lägga minst en timme av de två på att planera undervisning (göra UPPFÖLJNING och de tre punkterna under) tillsammans i arbetslaget utifrån föregående vecka. Detta för att fokusera på dialogen kring pedagogiken. Något som annars lätt faller bort för allt praktiskt som ska lösas. Att arbeta med utveckling och planering för nästa veckas undervisning behöver inte betyda att ”trolla fram” nya aktiviter att göra, tvärt om det kan innebära att göra om samma sak, titta närmare på något för att förstå mer, lägga till material eller skapa förutsättningar för att undersöka en fråga som uppkom från barnen under förra aktionen. En mittuppföljning görs i januari och en sammanställning i maj som följer barngruppen från yngre- till äldrebarnsavdelningen eller vidare in i förskoleklass. Detta hjälper oss också att ta vara på barnens erfarenheter när de går vidare i förskolan eller till skolan.

För att komma igång med formen och göra den relevant för vårt arbete så använder vi den så mycket vi kan vid olika tillfällen där vi möts. När pedagogerna kommer på utvecklingsmöten kan vi utgå från formen och lyfta ut olika delar för att titta närmare på och koppla till mötets innehåll. Det blir nu enklare för alla att ha likvärdig dokumentation med sig till mötena eftersom vi kan använda formen för att beskriva vad vi vill ha med. Till exempel, ta med er analys från föregående pedagogisk måndag så ska vi på mötet diskutera hur tillgängliga våra lärmiljöer och undervisningsstrategier är för alla barn, eller ta med er dokumentation från en av veckans aktioner så ska vi tillsammans dela dem med varandra och sedan ha en workshop i att välja material för en tilltänkt utveckling inför nästa tillfälle med barnen. Vi kan nu alltså lägga upp vårt arbete på bordet och gå i dialog kring ”samma” saker. Mötena kommer i största möjliga mån fortsätta byggas på detta sätt, att utgå från den pedagogiska dokumentationen från deltagarna för att göra möten relevanta för verksamheten, nära barnen.

6 kommentarer på “”Den hjälper oss fokusera” -om vår form för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete

Add yours

 1. Varje måndag kl 16-18 är det för hela förskolan? Alla arbetslag, Stängt på förskolan.
  Har ni Apt?

  Tycker ert upplägg var bra, vi arbetar med sharepoint office 365 och har en projektstruktur Powerpoint (med många frågor) verkar vara ngt lättare i er, tydliga områden. Dokumentation planering genomförande analys planering osv…
  Måste disk detta hos oss
  Yvonne

  Gilla

 2. Hej! Vad intressant det låter. Är det utformat som ett underlag, som sedan fylls på allteftersom? Finns det möjlighet att få ta del av det?

  Med vänlig hälsning, Linda

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Webbplats drivs med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: